Książki, nowości

Wyjątkowe serca

II wojna światowa pozostawiła po sobie wiele bólu, rozterek i kryzysów. Ludzie zastanawiali się, czy po wszystkich doznanych okrucieństwach można jeszcze mówić o godności, moralności i człowieczeństwie. Na szczęście poza wielkimi tragediami i bestialstwami zachowały się świadectwa czynów niezwykłych. W książce „Dziewczyny sprawiedliwe” czytamy o dokonaniach wyjątkowych kobiet, które narażając życie swoje i swoich bliskich ratowały Żydów przed torturami i śmiercią.

Narażając swoje życie

Czytając książkę przenosimy się do czasów II wojny światowej, kiedy to jedno złe spojrzenie w niewłaściwym kierunku powodowało, że całe rodziny były mordowane. Wobec niewyobrażalnych okrucieństw ludzkiego honoru i godności broniły osoby wyjątkowe i niezłomne. Narażając swoje życie starały się ocalić innych od zagłady. Jedna z bohaterek „Dziewczyn niezłomnych” wyciągnęła z getta swoją przyjaciółkę. Inna ukrywała całą rodzinę, chroniąc ją przed wymordowaniem. I choć łatwiej było wydać Żydów, one wybrały sprawiedliwość oraz człowieczeństwo. Ich czyny są świadectwem dobra, które wciąż pozostało w ludzkich sercach i było wrażliwe na krzywdy innych osób. I choć wojna dokonała w społeczeństwach ogromnego spustoszenia i kryzysu wartości, pozostawiła również po sobie dowody honoru, który niezależnie od okoliczności pozostawał niezachwiany.

Niezłomne kobiety

Wojna pozostawiła w ludzkich sercach wiele niezagojonych ran oraz wątpliwości. Każdy, kto przeżył ten terror zaczął inaczej spoglądać na świat oraz otaczających go ludzi. Ciesząc się z każdej kolejnej chwili oraz otoczenia ukochanych osób ludzie mieli świadomość niewyobrażalnych okrucieństw, do jakich zdolna jest większość. I wobec wszystkich wspomnień, ujawnianych mordów, omawianych tragedii oraz sposobów eksterminacji pojawił się kryzys egzystencjalny, który dotknął ogromną część społeczeństw. Niektórzy mówili, że po realiach II wojny światowej nie wolno już mówić o istnieniu kultury, sztuki, delikatności, godności i człowieczeństwa. Na szczęście wobec wszystkich tych wniosków pojawiały się także świadectwa ludzkiej siły, która przetrwała wszelkie klęski i nie pozostawała obojętna na los drugiego, obcego człowieka.

„Dziewczyny sprawiedliwe” to lektura dla każdego dorosłego i świadomego człowieka. Czyny ratujących kobiet powinny stać się ostoją i jednocześnie przestrogą przed tym, do czego zdolni są oprawcy w imię ohydnych, wynaturzonych idei. Chęć władzy, kontroli i podporządkowywania sobie innych ludzi doprowadziła do najokrutniejszego i największego w dziejach świata konfliktu, który pozostawił w ludzkich sercach ogromną, niezagojoną ranę.